P. Nikhil Kumar

Chair

Nirav Savaliya

Vice Chair

Ashi Choudhary

Secretary

Shikhar Varshneya

Finance ConvenerProject and Research Division

Harsh Bangur

Division Head

Event Planning Division

Anirudh Saini

Division Head

Publication and Media Division

Yashasvi Jain

Division Head

Resource Centre

Ganesh Goyal

Division Head

Academic Communication Division

Parteek Sachdeva

Division Head

Public Relations and Marketing

Harsh Vardhan Gupta

Division Head

Student Mentors

Prakhar Deep

Priyesh Jain

Harshit Sankhla

Find Us On